Có 1 kết quả:

kuān wèi

1/1

kuān wèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to console
(2) to soothe
(3) relieved