Có 1 kết quả:

kuān kuàng ㄎㄨㄢ ㄎㄨㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) vast
(2) extensive