Có 1 kết quả:

kuān sōng

1/1

kuān sōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to relax (policy)
(2) relaxed