Có 1 kết quả:

kuān shuǎng

1/1

kuān shuǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

happy