Có 1 kết quả:

Kuān diàn Mǎn zú Zì zhì xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kuandian Manchu autonomous county in Dandong 丹東|丹东[Dan1 dong1], Liaoning