Có 1 kết quả:

kuān chàng ㄎㄨㄢ ㄔㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) with no worries
(2) cheerful
(3) spacious