Có 1 kết quả:

kuān chuò

1/1

kuān chuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spacious
(2) generously proportioned