Có 1 kết quả:

kuān huǎn

1/1

kuān huǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) relieved
(2) tensions relax