Có 1 kết quả:

kuān shè

1/1

kuān shè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to forgive