Có 1 kết quả:

kuān yín mù diàn yǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

wide-screen movie