Có 1 kết quả:

bīn zhǔ

1/1

bīn zhǔ

giản thể

Từ điển phổ thông

chủ và khách

Từ điển Trung-Anh

host and guest