Có 1 kết quả:

Bīn lì

1/1

Bīn lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Bentley