Có 1 kết quả:

bīn kè

1/1

bīn kè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) guests
(2) visitors