Có 1 kết quả:

bīn péng

1/1

bīn péng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) guests
(2) invited friends