Có 1 kết quả:

bīn guǒ

1/1

bīn guǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bingo (loanword)