Có 1 kết quả:

bīn cí

1/1

bīn cí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

predicate