Có 1 kết quả:

bīn yǔ guān xì cóng jù

1/1

Từ điển Trung-Anh

object relative clause