Có 1 kết quả:

Sù wù ㄙㄨˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Cebu (province in the Philippines)