Có 1 kết quả:

sù yíng dì ㄙㄨˋ ㄧㄥˊ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) camp
(2) campsite