Có 1 kết quả:

sù yíng dì

1/1

sù yíng dì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) camp
(2) campsite