Có 1 kết quả:

sù nuò ㄙㄨˋ ㄋㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) old promises
(2) unfulfilled promises

Một số bài thơ có sử dụng