Có 1 kết quả:

Sù wù

1/1

Sù wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cebu, a province (and a city) in the Philippines