Có 1 kết quả:

jì wù guì

1/1

jì wù guì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) baggage locker
(2) coin locker