Có 1 kết quả:

mì yǒu

1/1

mì yǒu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bạn thân

Từ điển Trung-Anh

close friend