Có 1 kết quả:

mì fēng jiāo

1/1

mì fēng jiāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sealant
(2) sealing glue