Có 1 kết quả:

Mì shān shì

1/1

Mì shān shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mishan county level city in Jixi 雞西|鸡西[Ji1 xi1], Heilongjiang