Có 1 kết quả:

mì bù

1/1

mì bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cover densely