Có 1 kết quả:

mì tàn

1/1

mì tàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) secret agent
(2) detective
(3) covert investigator