Có 1 kết quả:

mì bì mén

1/1

mì bì mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

airtight door