Có 1 kết quả:

Kòu bǐ lì kè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kubrick (Stanley)