Có 1 kết quả:

Fù xiàn

1/1

Fù xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fu county in Yan'an 延安[Yan2 an1], Shaanxi