Có 1 kết quả:

Fù shì Shān

1/1

Fù shì Shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mt. Fuji, Japan