Có 1 kết quả:

Fù chuān Yáo zú Zì zhì xiàn ㄈㄨˋ ㄔㄨㄢ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Fuchuan Yao autonomous county in Hezhou 賀州|贺州[He4 zhou1], Guangxi