Có 1 kết quả:

Fù yùn xiàn

1/1

Fù yùn xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fuyun county in Altay prefecture 阿勒泰地區|阿勒泰地区[A1 le4 tai4 di4 qu1], Xinjiang