Có 1 kết quả:

hán xuān yǔ

1/1

hán xuān yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) polite set phrase
(2) salutation
(3) pleasantries