Có 1 kết quả:

hán mén

1/1

hán mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) poor and humble family
(2) my family (humble)

Một số bài thơ có sử dụng