Có 1 kết quả:

Chá bù chá ěr xiàn ㄔㄚˊ ㄅㄨˋ ㄔㄚˊ ㄦˇ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qapqal Xibe autonomous county in Ili Kazakh autonomous prefecture 伊犁哈薩克自治州|伊犁哈萨克自治州[Yi1 li2 Ha1 sa4 ke4 zi4 zhi4 zhou1], Xinjiang