Có 1 kết quả:

Chá yú xiàn

1/1

Chá yú xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zayü county, Tibetan: Rdza yul rdzong, in Nyingchi prefecture 林芝地區|林芝地区[Lin2 zhi1 di4 qu1], Tibet