Có 1 kết quả:

Chá yǎ xiàn

1/1

Chá yǎ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhag'yab county, Tibetan: Brag g-yab rdzong, in Chamdo prefecture 昌都地區|昌都地区[Chang1 du1 di4 qu1], Tibet