Có 1 kết quả:

guǎ tóu lǒng duàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

oligopoly