Có 1 kết quả:

shí xīn pí qiú

1/1

Từ điển Trung-Anh

medicine ball