Có 1 kết quả:

nìng sǐ bù qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

rather die than submit (idiom)