Có 1 kết quả:

kuān yǐ dài rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be lenient with others (idiom)