Có 1 kết quả:

kuān kǒu

1/1

kuān kǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

wide mouth