Có 1 kết quả:

kuān wěn hǎi tún

1/1

Từ điển Trung-Anh

bottle-nosed dolphin (Tursiops truncatus)