Có 1 kết quả:

kuān zuǐ wēng yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) broad-billed warbler (Tickellia hodgsoni)