Có 1 kết quả:

kuān hóng

1/1

kuān hóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

magnanimous

Một số bài thơ có sử dụng