Có 1 kết quả:

kuān píng

1/1

kuān píng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

widescreen