Có 1 kết quả:

kuān píng ㄎㄨㄢ ㄆㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

widescreen