Có 1 kết quả:

kuān kuàng

1/1

kuān kuàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vast
(2) extensive