Có 1 kết quả:

kuān fàn

1/1

kuān fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

wide-ranging