Có 1 kết quả:

kuān yī

1/1

kuān yī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Please take off your coat (honorific)

Một số bài thơ có sử dụng