Có 1 kết quả:

kuān yī ㄎㄨㄢ ㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Please take off your coat (honorific)

Một số bài thơ có sử dụng